مقالات

آموزش مالی

تصور کنید که در جامعه امروز ما آموزش مفاهیم مالی به صورت درست در سنین پایین چقدر می تواند در تصمیمات ما در بزرگسالی کمک کننده و اثربخش باشد .

ادامه ...

همایش ثروت

ایجاد طرح مالی و الگوبرداری از رفتارهای ثروت ساز و هدف گذاری و برداشتن موانع رسیدن به هدف از اهداف همایش ثروت میباشد.

ادامه ...

همایشهای موفقیت

دردوران تحصیل هیچ درس تخصصی تدریس نمی شودکه نامش" چگونه پولدار شوید "باشد.محیط اجتماعی هم مارا بیشتربه خرید کردن و مصرف گرایی بیش از حد تشویق می کند.

ادامه ...

مشاوره مالی

بیشتر پدر مادر ها الگوی اقتصادی مناسبی نبوده اند . در دوران تحصیل نیز هیچ درس تخصصی تدریس نمی شود که نامش ( چگونه پولدار شوید ) باشد .

ادامه ...

هدف مالی

تعیین هدف مالی به ظاهر کار آسانی می آید. «می خواهم تا چند سال بعد خانه ای بخرم» یا «می خواهم با آسودگی خاطر بازنشسته شوم» و از این قبیل.

ادامه ...

بازی با پول

گردش پول درکسب وکاربه طریقی که برای شما نتایج مثبتی به بارآورد را گردش پول می‌نامیم.ک ه عده‌ای از بزرگان کسب وکارآنرا راهمچون بازی گردش پول می‌بینند.

ادامه ...

میخوای پولدار بشی

هیچ‌کس بدون رنج و از خود گذشتگی نتوانسته پولدار شود؛ اما با اندکی سختی دادن به خود، و صرفه‌جویی درهزینه‌ها می‌توان پول بیشتری برای آینده کنار گذاشت .

ادامه ...

خانواده موفق

خانواده های موفق نسبت به یکدیگر وفاداری دارند . این اصل را هدف خود می دانند و هم دیگر را به وفادار بودن به خانواده تشویق می کنند .

ادامه ...

مشاوره کسب و کار

راه انداختن یک کسب و کار شخصی همانقدر که وسوسه برانگیزوجذاب است می‌تواندسخت وطاقت فرساهم باشد. برای اینکه دراین راه موفق شویدخوب است ازتوصیه های یک

ادامه ...

کسب و کار موفق

فکر کردن به آغاز کسب و کار و رویای شیرین راه اندازی یک کار و کاسبی موفق ، پر پول و آینده دار را خیلی ها در ذهن می پروانند .

ادامه ...