مقالات

انوانتر چیست

انوانتر به این معنی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه با موافقت گمرک جهت بدست آوردن مشخصات ، کالای خود را رویت کند.

ادامه ...

اصطلاحات تجاری

در جلسات و ملاقات های مربوط به یک پروسه تجاری اصطلاحات تجاری لازم می باشد.

ادامه ...

اصطلاحات بازرگانی

در این بخش واژه های مستعمل و بعبارتی اصطلاحات انگلیسی اعتبارات اسنادی و همچنین معاملات بین الملل را با هم مرور میکنیم.

ادامه ...

ارسال کالای فریت

کالای فریت باری است كه مسافر حداقل 24 ساعت قبل از پروازباید به شركت حمل و نقل با ارائه دهد.

ادامه ...

بیمه باربری یا حمل و نقل کالا

یمه ای است که به موجب آن یک طرف در مقابل حق بیمه ای که از طرف دیگردریافت می کند متعهد می شود.

ادامه ...

انواع بازرسی کالا

یکی ازدغدغه های دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معاملات بین المللی عدم اطمینان به طرف مقابل در انجام تعهدات می باشد.

ادامه ...

شرایط عمومی بازرسی

بازرسی در گمرک دارای یکسری شرایط عمومی می باشد.

ادامه ...

بازرسی کالا

یکی ازدغدغه های دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معاملات انجام تعهدات است.

ادامه ...

تعریف اعلامیه ارز و بارانداز و بارنویسی در گمرک

برای انجام کار واردات و صادرات یکسری از اصطلاحات باید یاد گرفته شود.

ادامه ...

انواع اظهارنامه

برای انجام کار واردات و صادرات یکسری از اصطلاحات باید یاد گرفته شود.

ادامه ...